biểu ngữ112

Cần cẩu cánh tay đúc hẫng điện treo tường