biểu ngữ_1

máy xếp pallet

  • pallet cột đơn cho thùng carton

    pallet cột đơn cho thùng carton

    hướng dẫn dự án: Dự án này là tự động xếp pallet các thùng carton, lấy nguyên liệu từ dây chuyền băng tải và xếp vào pallet hai bên theo kiểu xếp pallet đã định sẵn.Trọng lượng của thùng carton là 20kg, chiều cao xếp chồng là 2,4 mét và bán kính làm việc của thùng carton...
    Đọc thêm